upisana kružnica

Author:
Radmila P
Нацртај разностраничан оштроугли троугао и одреди тачку која је једнако удаљена од њених страница. Опис конструкције: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Сада је