Les fraccions mixtes més grans que la unitat

Tema/es:
Fraccions
En Pau ha convidat la colla, onze nois i vuit noies, a berenar perquè és el seu aniversari. Com que els agrada molt les barretes de xocolata, la seva mare n’ha comprat tres capses de 18 barretes cada una. Una noia no ha menjat cap barreta, una altra noia i un noi solament han menjat una barreta, en Pau i quatre nois més, però, vigilant que la mare no els veiés, se n’han menjat tres cada un, els altres han menjat dos barretes cada un. Representa en el gràfic i expressa en forma de fracció i de nombre mixt les següents quantitats: Les caixes i les barretes que ha comprat la mare. Les barretes que s’han menjat els nens. Les barretes que han sobrat.
A partir de l’activitat GeoGebra es poden resoldre múltiples problemes similars a l’anterior. La possibilitat de veure o no les respostes ens dóna múltiples opcions de treball per arribar a entendre el concepte de fraccions mixtes més grans que la unitat.