Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Priručna tablica množenja u krug

Jedina aritmetika koja je potrebna je množenje brojeva. Ali pri spajanju točaka moramo razmišljati na kojoj se poziciji nalazi neki umnožak koji je veći od broja točaka u krugu. Na primjer ako je množitelj m = 5, broj k = 19, a broj točaka u krugu n = 30, gdje onda pada umnožak m*k = 5*19 = 95? Otkrivamo dijeljenjem umnoška 95 s brojem 30. Kolikčnik je 3 i ostatak 5, pa prema tome spajamo broj 19 s brojem 5. U tome nam može pomoći sljedeća tablica. Potrebno je da u polja upišete broj m i broj n.