Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Fysik 2 Kapitel 9 vågor rak vågfront övning 9.19 lambda1 = 3 cm lambda2 = 2 cm v1 = 24 cm/s v2 beräknas, samma frekvens f = f1 = f2