Συμμετρίες στο καρτεσιανό επίπεδο

Author:
e-arsakeio

Οδηγίες

Στη δραστηριότητα που ακολουθεί, εξετάζουμε βασικές συμμετρίες σημείων στο καρτεσιανό επίπεδο. Συγκεκριμένα, εξετάζουμε τις παρακάτω συμμετρίες:
  • ως προς τον άξονα των x (τετμημένων).
  • ως προς τον άξονα των y (τεταγμένων).
  • ως προς την αρχή των αξόνων
  • ως προς τη διχοτόμο της Ι και ΙΙΙ γωνίας των αξόνων.
Σε όλες τις περιπτώσεις θα καταλήξουμε σε αντίστοιχους κανόνες που αφορούν την κάθε περίπτωση συμμετρίας.
με μια ματιά...
Δραστηριότητα Στη δραστηριότητα που ακολουθεί, πρέπει να τοποθετήσεις κατάλληλα τα σημεία που δίνονται στα συμμετρικά σημεία του σημείου Α ως προς:
  • τον άξονα των x
  • τον άξονα των y
  • την αρχή των αξόνων
  • τη διχοτόμο της Ι και ΙΙΙ γωνίας των αξόνων.

Δραστηριότητα