basiscel

2D en 3D

In het 3D-venster rechts zie je een cel in de vorm van een prisma. Twee van de opstaande zijvlakken zijn volle wanden. De andere twee zijn opengewerkt tot opstaande bogen. In het 2D-venster links zie je het prisma in bovenaanzicht als een vierkant. Door met kleuren en vectoren te werken kan je in het 2D-venster verduidelijken hoe de cel er in 3D uitziet:
  • Groen betekent dat je een zijvlak van de cel kunt volgens volgens een horizontale ribbe.
  • Rood staat voor een opstaande boog.
  • Door met vectoren te werken kan je in een gerichte graaf in een cel of in een opbouw met meerdere cellen pijl na pijl de opbouw van de constructie volgen van beleden naar boven. De kleur geeft aan of je je doorheen de cel(len) enkel horizontaal of ook verticaal beweegt.