Középpontosan szimmetrikus négyszög (54.)

A középpontosan szimmetrikus négyszög - paralelogramma tulajdonságai a középpontos tükrözés tulajdonságai alapján vizsgálhatók. Ha az euklideszi geometria párhuzamos fogalma helyett az adott egyenesre merőleges abszolút geometriai fogalmát használjuk, akkor minden tulajdonság érvényben marad a nemeuklideszi geometriákban is.

A hiperbolikus geometriában

A gömbi geometriában

Azt sejthetjük, hogy a négyszög szemközti oldalegyenesei a szimmetriacentrum polárisán metszik egyemást.