Opdrachten op een To-Do lijst

De To-Do lijst van Opdrachten van een Lid bevat alle Opdrachten die ofwel  Niet gestart of enkel   gedeeltelijk opgelost werden (d.w.z. een of meerdere antwoorden ontbreken). Leden kunnen op volgende manieren aan Opdrachten van hun To-Do lijst werken:
  1. Open de Opdracht door ze te selectern in de To-Do lijst. Opmerking: Je kunt een Opdracht ook rechtstreeks openen in de post op de tab Posts.
  2. Werk aan de GeoGebra Opdrachten en/of  Vragen.
  3. Voeg  commentaren voor de Eigenaar toe (b.v. vragen om verduidelijking). Opmerking: Ook Eigenaars kunnen commentaar geven op de antwoorden van de Leden. Alle conversaties over Opdrachten zijn privé en kunnen enkel bekeken worden door de betrokken gebruikers.
  4. Selecteer Save & Close om je werk op te slaan.
Opmerking: Wanneer de Eigenaar automatisch controleren toestaan voor een Opdracht, kan je de knop  Check gebruiken voor onmiddellijke feedback op je werk en je werk verplaatsen naar de lijst Afgewerkte Opdrachten.
Image