Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Vuistregels normale verdeling, inzicht

Ze zeggen dat op bepaalde afstand van het gemiddelde bij een normale verdeling een gelijke oppervlakte zit. Dit is bekend onder de term "de vuistregels". Gemiddelde + of - 1 keer de standaarddeviatie is 68,3% Gemiddelde + of - 2 keer de standaarddeviatie is 95,4% Hier kan je zelf nagaan of dat ook klopt. Verander de x-waarden en kijk wat de oppervlakte onder de kromme doet.