HIPERBOLAK

y= funtziotik abiatuta hiperbola desberdinak eraikiko dituzu. 1- Aldatu a-ren balioa , eta hiperbola berriak irudikatzeko. 2- Orain, aldatu b-ren balioa eta funtzioen grafikoak lortzeko. 3- c-ren balioa aldatuta, berriz, eta funtzio berriak eraikiko dituzu.
Aurreko ariketekin behar beste aritu ondoren, egizu txosten bat non argi erakutsiko duzun a,b eta c parametroek funtzioaren grafikoan eragiten dituzten mugimendu edota aldaketak.