Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Postoci i promili

Za početak - ponovimo

Prepoznaješ li ovaj znak? Kako se zove?

Ovaj znak zovemo POSTOTAK. Koristimo ga kako bi izrazili koliki dio OD 100 ima neko svojstvo! Npr. 13% učenika ima matematiku 5 - to znači: 13 od 100 učenika ima ocjenu 5. Čitamo: 13 posto.

Zadatak 1:

Gdje si do sada viđao znak %?

Zadatak 2:

Kojom vrstu broja koristimo da bi izrazili dio nečega?

Pojela sam 6 od mogućih 15 kolača. U matematici ćemo češće napisati: pojela sam kolača. Odnosno, u matematici da bi opisali DIO nečega najčešće koristimo RAZLOMAK. Postotak označava neki dio od 100 (čim je u pitanju dio ) možemo ga napisati u obliku razlomka!!!! Primjer: 13%= (13 od 100)

Zadatak 3:

Postotak izrazi razlomkom: 20%

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
Provjeri moje odgovore (3)

Poveži parove:

VAŽNO

VAŽNO

Pogledaj:

PROMIL

Razlomak s nazivnikom 1000 naziva se promil i zapisuje se na sljedeći način: =1‰ (1 promil)

Zadatak 4:

Uz pomoć interneta pronađi dva primjera iz stvarnog života gdje se koriste promili.

Zadatak 5:

Odaberi razlomak koji odgovara 6‰:

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
Provjeri moje odgovore (3)

Zadatak je gotov kada skupiš 100 bodova.

Brojeve rasporedi u odgovarajuću skupinu:

DOMAĆI RAD: Tablice prepiši u bilježnicu i popuni razna polja.

DOMAĆI RAD: Tablice prepiši u bilježnicu i popuni razna polja.