Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Crveni zadatak

Vozač autobusa koji vozi 80 km/h počinje kočiti, jednoliko usporavati vožnju i zaustavlja se za 15 s. Drugi vozač koji vozi brzinom 60 km/h slabije pritišće kočnice i zaustavi se za 30 s. Prikažite grafički u istom koordinatnom sustavu vezu između brzine i vremena za oba autobusa.

Crveni zadatak

1.

Odredite pomoću grafa koji će autobus prijeći manji put za vrijeme usporavanja. Ako je s1 put prvog autobusa,a s2 put drugog autobusa, vrijedi:

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
Provjeri moje odgovore (3)