Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Eksponentti- ja logaritmifunktio

Selvitä sovelluksen avulla seuraavat asiat ja kirjoita niistä vastaukset vihkoosi:
1. Mikä on logaritmifunktion määrittelyjoukko? 2. Mikä on logaritmifunktion arvojoukko? 3. Millä kantaluvun a:n arvoilla logaritmifunktio on aidosti kasvava ja millä aidosti vähenevä? 4. Minkä pisteen kautta logaritmifunktio kulkee aina? 5. Minkä pisteen kautta eksponenttifunktio kulkee aina? 6. Mikä yhteys on kohtien 5 ja 6 pisteillä?