Rugalmas ütközések

Két test rugalmas ütközésekor teljesül az energiamegmaradás törvénye és a lendületmegmaradás törvénye. Ha a tömegek és sebességek számértékeiből kiszámítjuk az ütközés utáni mozgási energiák összegét, akkor azt látjuk, hogy az megegyezik az ütközés előtti összeggel. Ugyanez érvényes a lendületek összegére is.
Az "általános" feliratú gombot választva minden kezdeti adatot beéllíthatunk. A "kísérlet1" feliratú gomb választásakor a golyók egymással szembe indulnak. A "kísérlet2" választása esetén az egyik golyó utoléri a másikat. A "kísérlet3" gomb választása esetén az egyik golyó sebessége nulla. A T pont a közös tömegközéppont helyzetét mutatja. Fontos körülmény, hogy a T pont sebessége az ütközés során nem változik. Ezt használjuk ki akkor, amikor az ütközést olyan vonatkoztatási rendszerben írjuk le, ahol a T pont nyugalomban van. Ez a tömegközépponti vonatkoztatási rendszer. Ebben a szembehaladó testek azonos nagyságú lendületekkel ütköznek.