Draaibeeld van een vlakke figuur

1 Teken het draaibeeld van driehoek ABC door r(M,ß) met ß = 77°. Gebruik hiervoor de groene knop in de knoppenbalk. 2 Versleep A, B, C of M. Verander ß door de schuifknop te verplaatsen. 3 Vergelijk telkens de vorm en de oppervlakte van de figuur met de vorm en de oppervlakte van haar beeld. Wat stel je vast? Welke eigenschap ontdek je hier?