Externality

Tento interaktivní graf vám ozřejmí Pigouovský pohled na podstatu a řešení externalit.
Použití: Pomocí tahátek nad konstrukcí si můžete měnit druhy externalit – pozitivní či negativní externality a externality na straně nabídky či poptávky. Tahátko napravo vám zase ukáže různé příklady vámi zvoleného druhu externalit. Posunováním s ním můžete měnit velikost externality. Pod konstrukcí je vždy krátký text, který vysvětluje, jakým způsobem vláda může situaci řešit. Co zkusit: Nejprve si zvolte trh bez externalit. Prohlédněte si rovnováhu na trhu, produkované množství i rovnovážnou cenu. Vyberte si, jaký druh externality budete chtít dále zobrazit. Poté zkuste přijít na alespoň dva příklady takovéto externality. (Tip: Příklady externalit můžete najít v části Příklady a aplikace 10. kapitoly v Mankiwově učebnici.) Až potom si nastavte tahátka na vaši volbu a prohlédněte si příklady vpravo. Tahátkem u nich můžete měnit velikost externality (od nejmenší dole po největší nahoře). Projděte si postupně všechny možnosti a u každé z nich si určete, zda trh vytváří větší nebo menší než optimální množství (ověřte si na x-ové ose) a jakým způsobem může vláda externalitu internalizovat (zkontrolujte si podle textíku pod grafem).