Сума кутів трикутника

За допомогою переміщення точок A, B і C можна змінити розміри сторін трикутника.