Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Harj.5.4

Tekijä:
Suvi
Ohjaa pisteet A', B' ja C' maaliin! Piste A' on pisteen A peilaus y-akselin suhteen. Saat kuljetettua pisteen A' sokkelon läpi maaliin, liikuttamalla pistettä A. Piste B' on pisteen B peilaus suoran y = x suhteen ja C' pisteen C peilaus origon suhteen.