Linearna funkcija

Linearna funkcija

Linearna funkcija je pridruživanje kojim nekom realnom broju pridružujemo realni broj pri čemu je , . Graf linearne funkcije je pravac . Broj nazivamo koeficijent smjera ili nagib, a broj odsječak na osi . Za pozitivan broj linearna funkcija raste dok za negativan funkcija pada. Broj za koji je nazivamo nultočka funkcije.

Uputa:

Pomičite klizače u gornjem lijevom uglu apleta.