Proportionalitet

Författare/skapare:
Karin Landtblom
Med denna konstruktion tränas elevens proportionella tänkande. Genom att förändra storleken på den gröna rektangeln ändras antalet kvadrater. För de yngre eleverna är det lämpligt att förändra rektangeln i en ledd och se hur till exempel en dubblering av bredden förändrar antalet kvadrater i rektangeln. Det proportionella förhållandet motsvaras då av längdskalan. Ändras rektangeln i båda ledder kommer proportionaliteten istället vara lika med area-skalan.