Namatanje brojeva u krug

Da bismo objasnili načelo po kojem su nastale slike s prethodne stranice krenimo od 'namatanja' brojeva na krug. U krug je poredano 20 točaka. Pomoću klizača u sredini možete smanjivati i povećavati broj točaka. Kada kliknete na gumb Animiraj točkama će biti pridjeljeni brojevi do 99.