Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

afgeleide van tangensfunctie

Zet je het spoor uit van de helling aan de tangensfunctie voor de x-waarde van een versleepbaar punt op de x-as, dan vind je, in tegenstelling met de sinus- en de cosinusfunctie niet zomaar een verschuiving. Teken je echter de grafiek van de cosinusfunctie, dan merk je:
  • Voor veelvouden van is zowel als de afgeleide van gelijk aan 1.
  • Waar is de afgeleide van de tangensfunctie niet gedefinieerd.
  • De afgeleide van is nooit negatief.
  • Voor is .