Recta perpendicular a r pel punt P

Mou els valors de la recta r: punt A i vector director u. Mou els valors del punt P. Amaga/Mostra el pla perpendicular a r pel punt P i la seva equació general.
Comprova que la distància del punt P a la recta r es pot calcular de dues maneres diferents.