Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

sterren en vierkanten

Je vindt dit motief onderaan in het uitkijkpunt van Lindaraja. We verdelen het vierkant met een 4x4 rooster en tekenen cirkelbogen met centrum in de vierkanten en een straal van √2/4. Hiermee vormen we vier gekleurde vijfhoeken met een van de diagonalen als symmetrieas.
De vlakverdeling wordt verder opgebouwd door lijnspiegelingen.