Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Dupinova indikatrix

Paraboloid s vrcholem v počátku A = (0, 0, 0) má normálu v souřadnicové ose z. Souřadnicová rovina (x,y) je tečnou rovinou paraboloidu. Každá normálová rovina řeže plochy v normálovém řezu. Křivost normálového řezu je v každém směru tečné roviny jiná. Extrémální křivosti nazýváme hlavní křivosti, jejich směr pak hlavní směr.