Kako dijeliti dinamički radni list

Dijeljenje radnog lista s drugima

Ako je radni list otvoren, vidjet će se ikona  Dijeli u gornjem desnom kutu. Klikom na ikonu  Dijeli, otvara se dijaloški okvir gdje možete odabrati jednu od sljedećih mogućnosti dijeljenja materijala:
  • Možete odabrati grupu u koju želite postaviti materijal.
  • Možete dijeliti poveznicu ili materijal na drugim platformama.
  • Možete poslati poveznicu na e-mail adresu.
  • Možete također umetnuti kod za radni list GeoGebrinog apleta koji možete koristiti kako bi umetnuli vaš aplet u neku drugu web stranicu. Napomena: Umetnuti kod je dostupan samo ako je GeoGebrin aplet u radnom listu.
Napomena: Možete također koristiti tipku za dijeljenje na stranici pregleda.

Dijeljenje s grupom

Odaberite ili napravite grupu s kojom želite dijeliti materijal. Klik na tipku Dijeli će vas preusmjeriti na karticu pošte grupe. Morate kliknuti na tipku Post kako bi svi članovi mogli vidjeti materijale.

Dijeljenje poveznice

Možete koristiti jednu od sljedećih mogućnosti kako bi javno dijelili materijal s ostalim korisnicima:

Toolbar Image Google+Toolbar Image FacebookToolbar ImageTwitter
Toolbar Image OneNoteToolbar Image EdmodoToolbar Image Classroom
Također možete dijeliti materijal preko poveznice pomoću  kopiranja poveznice i slanjem vašim kolegama i učenicima.

Dijeljenje preko elektroničke pošte

Unesite e-mail adresu na koju želite poslati poveznicu materijala. Možete dodati i kratku privatnu poruku primatelju pošte. Pritisnite tipku Pošalji email i pošaljite e-mail.

Dijeljenje umetnutog koda

Možete dobiti umetnuti kod za aplet radnog lista. Možete ga koristiti za umetanje vašeg apleta u neku drugu web stranicu. Napomena: Umetnuti kod je dostupan samo ako je GeoGebrin aplet u radnom listu. U mogućnosti prikaži više možete odlučiti o nekim postavkama apleta (npr. prikazati ili sakriti meni ili omogućiti desni klik i uređivanje tipkovnice).