Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Skriv en ligning der passer til regnehistorierne

Mia køber 1 liter mælk. Hun betaler 20kr. og får 13kr. tilbage. Hvad koster mælken? Victoria har 25 tuscher i sit penalhus. hun har 17 tuscher mere end Ali. Hvor mange tuscher har Ali? Magnus løber en tur på 7 km. Han løber 2 km mere, end sidst han var ude at løbe. Hvor langt løb han sidst? Anette løber en tur på 5 km. Hun løber 2 km mindre end sidst hun var ude at løbe. Hvor langt løb hun sidst? Helle, Lasse og Martin har bagt 10 boller. De spiser lige mange hver, og bagefter er der fire tilbage. Hvor mange boller har de spist hver? Arealet af Astas værelse er 20 m2. Længen er 5 meter, hvad er bredden? Omkredsen af min nye kvadratiske køkkenhave er 20 meter. Hvad er sidelængen?

regnehistorier som ligninger, skriv gerne flere muligheder hvis du kan!