Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Paritehtävä: robotti

Tehtävä 1

Piirrä alla olevaan GeoGebraan jokin monikulmio. Käytä mielikuvitustasi! Älä näytä monikulmiota parillesi.

Oma monikulmio

Tehtävä 2

Toinen pareista on ohjaaja ja toinen robotti. Ohjaaja antaa robotille tarkat ohjeet, joiden avulla robotti piirtää ohjaajan monikulmion omalla tietokoneellaan. Ohjaaja ei saa katsoa, mitä robotti piirtää. Robotti ei saa pyytää lisää ohjeita, joten ohjaajan on annettava täsmälliset ja tarkat ohjeet. Kun robotti on saanut monikulmion piirrettyä, vaihtakaa vuoroja. Lopuksi verratkaa, näyttävätkö monikulmionne samanlaisilta.

Parin monikulmio

Näyttävätkö monikulmiot samoilta? Miksi/miksi ei?