Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Numb3rs 1x06

Escriu en la graella de la dreta els valors originals (A) i els codificats (B). Quan acabes, esborra tots els zeros no utilitzats. Després, en acabar, copia la zona gràfica al porta-retalls', i enganxa-la al teu document amb les respostes.