Teckentabell

Klicka i ckeckboxarna till höger i ordning för att se hur du kan konstruera en teckentabell för funktionen. Klicka i checkboxarna till vänster för att se funktionen och dess derivata grafiskt. Dra i de övre glidarna för att förändra derivatans nollställen och i de nedre glidarna för att ytterligare förändra funktionen.