En omgekeerd? Onderzoek.

Tot nu toe:

We onderzochten dat ALS je met 2 EVENWIJDIGE rechten en een snijlijn start, wat je DAN te weten kwam over de HOEKEN

Nu:

We onderzoeken ALS je start van HOEKEN waarover je iets oplegt, wat kom je DAN te weten over de rechten erbij: zij die dan EVENWIJDIG?

Vanuit de hoeken de tweede rechte tekenen

Teken in B een overeenkomstige hoek, even groot als A. Klik het vervolgmenu open bij Toolbar Image en kies voor Toolbar Image
  1. Klik een punt op het ene been aan (dus A).
  2. Klik het hoekpunt aan (dus B).
  3. Tik de hoekgrootte in en duid aan wijzerzin of tegenwijzerzin (dus lees af en wijzerzin).
Teken nu met Toolbar Image de drager van het hoekbeen.

Wat stel je vast over de onderlinge ligging van de rechten?