Outline

חקירת פונקציות פולינומיות

באוסף זה תמצאו אפלטים המדגימים חקירת פונקציות פולינומיות כולל פונקציות עם פרמטרים, משיקים לפונקציות פולינומיות וסקיצות של פונקציות אלו. ההדגמות מתאימות במיוחד לתלמידי כיתה י' הלומדים מתמטיקה ברמת 5 יח"ל.