Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Újabb általánosítások, alkalmazások

Száldobágyi Zsigmond két egymást kívülről érintő körökkel kapcsolatos problémát jelentetett meg. Ennek kapcsán nézzük meg, hogy milyen sejtések fogalmazhatók meg az ilyen helyzetű körökre vonatkozóan!
Következzenek a bizonyítások!

1.

Kaptuk, hogy a közös külső érintő szakasz hossza a sugarak mértani közepének a kétszerese.

2.

Kaptuk, hogy a közös belső érintő felezi a közös külső érintőszakaszt, és ez a szakasz a két kör közös pontjából derékszög alatt látszik.

3.

A két kör közös pontjának a közös külső érintő egyenestől való távolsága a sugarak harmonikus közepe.

4.

5.

Mennyi annak a körnek a sugara, amely érinti a két adott kört és egy közös külső érintőjüket?
Hogyan szerkeszthető meg a keresett kör? (geometriai inverzió)

6.

Két egyenlő (r) sugarú (k0 és k1) kör kívülről érinti egymást, közös külső érintőjük az e egyenes. Ha n 1-től különböző pozitív egész szám, akkor a kn kör érinti e-t, kq-t és kn-1-t. Adjuk meg a kn kör rn sugarát!
A fenti applet alapján sejtés: A bizonyítás teljes indukcióval, az 5. felhasználásával megadható. Ezt az olvasóra bízzuk.