Lissajous Figürü veya Bowditch Eğrisi

Müzikal öranların Lissajous Figürleri ile 2D Görselleştirilmesi. RD degeri ilgili noktanın Geogebra programındaki hızı. Hızı değişince oluşan şekillerde değişmektedir.Dolayısıyla rezonans da değişir. Matematikte, Lissajous Figürü veya Bowditch Eğrisi olarak da bilinen bir Lissajous Eğrisi, karmaşık harmonik hareketi tanımlayan bir parametrik denklemler sisteminin grafiğidir. Bu döngüsel geometrik hareketler, evrendeki tüm ölçeklerde her yerde bulunur ve bir sarkacın hareketini yöneten aynı dinamikler olan titreşimli salınım yasalarından oluşur. Frekansın derecesi, titreşimin şeklini şekillendirir. "Sanat, uzayı nasıl dekore ettiğimizdir. Müzik ise zamanı nasıl dekore ettiğimizdir." ~ Jean-Michel Basquiat Kaynak: https://www.instagram.com/p/Cc3m8_4pLXD/

Farklı a/b oranları ve radyan cinsi fazları için Lissajous eğirileri

Farklı a/b oranları ve radyan cinsi fazları için Lissajous eğirileri