Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Regneregler for differentialkvotienter

NB: Tryk refresh før start Vælg dernæst niveau (1: let - 6: svært) og tryk retur. Find differentialkvotienten af den viste funktion og tryk på ny funktion eller få hjælp.
Regneregler for differentialkvotienter