Copy of Enhetscirkel

Författare/skapare:
Kazem Mobarra, MagisterBerglin
En enhetscirkel är en cirkel med radien 1 och mittpunkt i origo. Använd glidaren märkt "Vinkel" för att ändra vinkeln, och notera sambandet mellan punkten P:s koordinater och funktionsvärdena för sin v, cos v och tan v.