Vježba: Sniženja i poskupljenja

Tema:
Postoci
Kolika je promjena cijene (u %) nakon dvije promjene (u %)? Pomiči klizače i za prvu i drugu promjenu postotaka, ( negativan postotak označava sniženje, a pozitivan poskupljenje). Istraži a) uz koje je postotke (postotak sniženja i postotak povećanja) početna cijena jednaka konačnoj cijeni. b) mijenjaj početnu cijenu i uoči promjenu cijene u %.