Egyenletek ekvivalens és nem ekvivalens átalakításai 3.

Témák:
Egyenletek
Egy megadott egyszerű egyenletből kiindulva az egyenlet mindkét oldalán ugyanazt az átalakítást végezzük: mindkét oldalhoz hozzáadjuk ugyanazt a számot vagy ugyanazt a kifejezést, mindkét oldalt megszorozzuk ugyanazzal a számmal vagy ugyanazzal a kifejezéssel. Mindkét oldalon négyzetre emelünk, vagy mindkét oldalnak a reciprokát vesszük. Megvizsgáljuk, hogy ezekkel a változtatásokkal kapott újabb egyenletek megoldáshalmaza milyen kapcsolatban van az eredeti egyenlet megoldáshalmazával. Az említetteken kívül még több lehetőséget is bemutat ez a tananyag.