Bruttopalkka

Tekijä:
P Porras
Aulilta peritään verokortin mukaisesti veroa 11 %. Lisäksi palkasta pidätetään työntekijän osuus elämaksusta (6,75 % vuonna 2019) sekä työttömyysvakuutusmaksu (1,5 %). Mikä on Aulin bruttopalkka, kun tilille oli maksettu 1758,67 euroa?
Tilille maksettu palkka on nettopalkka, joka saadaan vähentämällä bruttopalkasta ('sovittu palkka') verot sekä pakolliset maksut. Koska bruttopalkka ei ole tiedossa, niin merkitään sitä muuttujalla x. Edellä mainituista tiedoista saamme muodostettua yhtälön:

Kuva 1. Palkkalaskelma

Kuva 1. Palkkalaskelma
Kuvassa 1 on esitetty Aulin palkkalaskelma. Auli maksaa ennakonpidätystä Vastaavalla tavalla voidaan määrittää myös muille pakollisille maksuille euromääräiset luvut.