kansrad en waarschijnlijkheden

Een kansrad stopt op blauw. Maar hoe waarschijnlijk is dat? Verken hoe je de verschillende kansen kunt aflezen op een getallenas.

kansrad

Hoe kan je de kansen inschatten van de verschillende mogelijkheden van een kansrad?

kansrad en getallenas

Waarom en hoe meet het applet de kansen op een kansrad af op een getallenas?

onmogelijk of zeker?

Kan de kans op een bepaalde kleur ook onmogelijk of zeker zijn?