Osobine eksponencijalne funkcije

Osobine eksponencijalne funkcije

opšti oblik funkcije: y=ax 1.oblast definisanosti D = , C=(0,+) 2.nule,presjek sa y-osom nema nule (ne siječe x-osu) , y-osu siječe u tački (0,1) 3.znak funkcije funkcija stalno pozitivna na čitavom domenu 4.parnost nije ni parna ni neparna 5.monotonost za a(1,+) funkcije je rastuća za a(0,1) funkcija je opadajuća 6.ograničenost nije ograničena,x-osa joj je asimptota 7. ekstremne vrijednosti nema 8.neprekidnost funkcija je neprekidna 9.konveksnost funkcija je konveksna