Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Angles en la circumferència

Angle inscrit en una circumferència

En l'applet següent teniu una circumferència amb centre O. Podeu modificar el seu radi movent el punt lliscant. El punt A és un punt de la circumferència. Moveu-lo. Què succeeix amb l'angle PAQ ?
Els punt P i Q també es poden moure. Són punts de la circumferència. L'angle PAQ és un angle inscrit en la circumferència i POQ és el corresponent angle central. Anoteu a la vostra llibreta, fent una taula, almenys 5 casos de d'angles inscrits i angles centrals que obteniu en moure els punts. Quina relació existeix entre l'angle inscrit i el seu angle central? Si escriviu les respostes amb una taula us ajudarà a entendre millor el que feu. ______________________________________