Okrąg opisany na trójkącie

Środek okręgu opisanego na trójkącie leży na przecięciu się symetralnych boków tego trójkąta.

Konstrukcja okręgu opisanego na trójkącie

Protokół konstrukcji

Co będzie potrzebne: trójkąt ABC Konstrukcja:
  1. W trójkącie ABC, konstruujemy symetralne boków AB, BC i AC (wystarczy tylko dwóch boków).
  2. Zaznaczamy punkt przecięcia się symetralnych i oznaczamy go jako S. Będzie on środkiem okręgu opisanego na trójkącie ABC.
  3. Kreślimy okrąg o środku w punkcie S i promieniu SA. Będzie to okrąg opisany na trójkącie ABC.