Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Exponentialfunktionen

Exponentialfunktionen

Du kan dra i glidarna C, a och b och ändra utseende på både exponentialfunktionens ekvation och graf. Svara nu på frågorna nedan.

Fråga 1

Låt C = 200 och b = 0. Variera a. Vad händer med funktionens graf? Vad händer om a > 1? Vad händer om a < 1? Vad händer om a =1 ? Vad skulle du säga att värdet på a gör för grafens utseende?

Fråga 2

Låt a = 1,1 och b = 0. Variera C. Vad händer med funktionens graf? Vad skulle du säga att värdet på C gör för grafens utseende?

Fråga 3

Låt a = 1,2 och C = 100. Variera b. Vad händer med funktionens graf? Vad skulle du säga att värdet på b gör för grafens utseende?

Fråga 4

Kan du ställa in C, a och b så att det istället blir en linjär funktion?