Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Jednadžbe simetrale dužine i simetrale kutova

U ovom interaktivnom apletu možete pogledati kako odrediti jednadžbu simetrale dužine . Pomičite klizač Korak postepeno za 1 i promatrajte korake u rješavanju problema.
U ovom interaktivnom apletu možete provjeriti jednadžbe simetrala kutova što ih zatvaraju pravci AB i CD u implicitnom i u eksplicitnom obliku.