Udfordringer

Forfatter
Bo Kristensen

Opgave

  1. Løs udfordringerne i GeoGebra.
  2. Tag et skærmbillede af dine løsninger og gem det på computeren.
  3. Vis dine løsninger for resten af klassen.

Udfordring 1

Lav en firkant med et areal på 7. _

Udfordring 2

Lav et rektangel med en omkreds på 15.  _

Udfordring 3

Lav så mange forskellige rektangler med et areal på 24, som du kan. _

Udfordring 4

 Lav et rektangel med en omkreds på 16 OG et areal på 12. _

Udfordring 5

Lav mindst 5 forskellige trekanter med præcis det samme areal. _

Udfordring 6

Lav trekanter. 2 af siderne skal være LIGE LANGE. Arealet må HØJST være 10. Hvor mange forskellige af den slags trekanter, kan du lave?