Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Pàgina 4 : amb polígons irregulars

Ara construirem polígons irregulars a sobre dels costats del nostre triangle rectangle. Fixa't que el polígon de color vermell té vèrtexs lliscants que permeten de canviar la forma del polígon. Fes proves i respon. 4. Què passa ara amb les àrees d'aquests polígons irregulars? Es continua mantenint la relació de la pàgina 1?