Гүүгэл анги
GeoGebraГеоГебра анги

ГЕОМЕТР ХУВИРГАЛТ

Сайн байцгаана уу? ЕБС-ийн 6-10-р ангид "ГЕОМЕТР ХУВИРГАЛТ" гэсэн хичээлийг хэрхэн ГЕОГЕБРА программ ашиглан хэрхэн сонирхолтой, үр өгөөжтэй зааж болох хувилбарыг та бүхэндээ санал болгож байна.
ГЕОМЕТР ХУВИРГАЛТ

Гарчиг