Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Ders

ÇEMBER

Pİ SAYISI NEDİR?

Sürgüyü hareket ettiriniz. / Nelerin değişip değişmediğini gözlemleyiniz. / Not alınız.
Evet arkadaşlar size dersin başında bir soru yöneltmiştim. Pi sayısı nedir diye. İfade etmek isteyen var mı ? ( Düşünmeleri ve cevap vermeleri için zaman tanırım. ) Materyalden de gördüğünüz üzere pi sayısı çemberin çevre uzunluğunun çapına oranı demektir. Sabit bir sayıdır. Her çemberde aynı değeri verir. Çemberin çapı büyüdükçe aynı oranda çevre uzunluğu büyür . Çemberin çevre uzunluğunu veya çapını, yarı çapını bulmada kullanılır. Mesela çapı 6 cm olan bir çemberin çevre uzunluğu kaç cm'dir ? Ya da çevre uzunluğu 18 cm olan bir çemberin çapı kaç cm'dir?
Çemberin yarı çapını yukarı aşağı değiştirerek çevre uzunluğunun nasıl değiştiğine bakınız. Yarıçapı 2 br olan çemberin çevre uzunluğu kaç br ?

6sinif-cember