Oefening 7 p. 114 - Bevolkinsgroei Latijns- Amerika

Zie tabel met informatie over de evolutie van de bevolking van Latijns-Amerika over de periode 1960-2000. a) Toon aan dat er bij benadering exponentiële groei is en bepaal de groeifactor en het groeipercentage (2 decimalen na de komma) b) Bepaal de formule N(t) met t= 0 in 1960. c) Hoeveel bedraagt de groeifactor per jaar? Hoeveel bedraagt de groeifactor per 5 jaar? d) Schat de omvang van de bevolking in 2005 met dit model.